به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


وقتی می گوییم« اَلوَاحِدُ القَهَّارُ » به چه معناست؟


جواب این پرسش را شما دوستان عزیز باید بیابید و تا تاریخ 06/02/1392 برای ما به آدرس ذیل ارسال کنید تا إن شاالله جزو برندگان مسابقه كه اسامی آنها در سومین شماره مجله 1841 اعلام می شود باشید.
 

1841@KhetabeGhadir.com