به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


نويسنده ی کتاب شريف "مِکيالُ المَکارِمَ في فَوائِدِ الدُّعاءِ لِلقائِمِ عجّل الله تعالي فرجه الشّريف» چه كسي است؟
 


جواب این پرسش را شما دوستان عزیز باید از محتوای همین شماره ی مجله بیابید و تا تاریخ 1392/04/25 برای ما به آدرس ذیل ارسال کنید تا إن شا الله جزو برندگان مسابقه كه اسامی آنها در یازدهمین شماره مجله 1841 اعلام می شود باشید.
 

khetabeghadir.com@1841