به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


آيا مي دانيد چرا خداوند حضرت ابراهيم عليه السلام را به عنوان خليل و دوست خود برگزيد؟

امام حسن عسكري عليه السلام  مي فرمايند: به اين خاطر كه او بر محمد صلي الله عليه وآله وسلم  و اهل بيتش درود وصلوات مي فرستاد.

 

منابع:

علل الشرايع باب 32 حديث 3