به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 
 

با بهره‌گیری از این player ضمن امکان پخش آنلاین شرح هر جمله از خطابه‌ی غدیر،‌ می‌توانید در صورت تمایل فایل آن‌را نیز دانلود نمایید.
به همین منظور ابتدا باید روی عنوان مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه‌ save link as را بزنید.

 

 

0:00:00
0:00:00

جملات فراز سوم خطابه‌ی غدیر

 1. شرح جمله شماره‌ی 86
 2. شرح جمله شماره‌ی 87
 3. شرح جمله شماره‌ی 88
 4. شرح جمله شماره‌ی 89
 5. شرح جمله شماره‌ی 90
 6. شرح جمله شماره‌ی 91
 7. شرح جمله شماره‌ی 92
 8. شرح جمله شماره‌ی 93
 9. شرح جمله شماره‌ی 94
 10. شرح جمله شماره‌ی 95
 11. شرح جمله شماره‌ی 96
 12. شرح جمله شماره‌ی 97
 13. شرح جمله شماره‌ی 98
 14. شرح جمله شماره‌ی 99
 15. شرح جمله شماره‌ی 100
 16. شرح جمله شماره‌ی 101
 17. شرح جمله شماره‌ی 102
 18. شرح جمله شماره‌ی 103
 19. شرح جمله شماره‌ی 104
 20. شرح جمله شماره‌ی 105
 21. شرح جمله شماره‌ی 106
 22. شرح جمله شماره‌ی 107
 23. شرح جمله شماره‌ی 108
 24. شرح جمله شماره‌ی 109
 25. شرح جمله شماره‌ی 110
 26. شرح جمله شماره‌ی 111
 27. شرح جمله شماره‌ی 112
 28. شرح جمله شماره‌ی 113
 29. شرح جمله شماره‌ی 114
 30. شرح جمله شماره‌ی 115
 31. شرح جمله شماره‌ی 116
 32. شرح جمله شماره‌ی 117
 33. شرح جمله شماره‌ی 118
 34. شرح جمله شماره‌ی 119
 35. شرح جمله شماره‌ی 120
 36. شرح جمله شماره‌ی 121
 37. شرح جمله شماره‌ی 122
 38. شرح جمله شماره‌ی 123
 39. شرح جمله شماره‌ی 124
 40. شرح جمله شماره‌ی 125
 41. شرح جمله شماره‌ی 126
 42. شرح جمله شماره‌ی 127
 43. شرح جمله شماره‌ی 128
 44. شرح جمله شماره‌ی 129
 45. شرح جمله شماره‌ی 130