به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

شما مخاطبین ارجمند می‌توانید سخنرانی‌های شرح خطابه‌ی غدیر را در قالب چندین دسته‌بندی به قرار زیر مشاهده نمایید. این‌کار به جهت سهولت دسترسی شما به محتوای مَد نظرتان انجام شده است.
  1. فهرست جلسات به ترتیب شماره از جلسه شماره ۰۰۱ الی جلسه شماره ۳۳۰ همراه با امکان دانلود و پخش آنلاین.
  2. فهرستی بر اساس جملات خطابه‌ی غدیر،‌ به این صورت که جملاتی که در هر جلسه مطرح و روی آن صحبت شده است،‌ مبنا قرار گرفته شده است.
  3. فهرست موضوعی که بر اساس مباحث اصلی مطرح شده در هر جلسه از سخنرانی، آماده شده است.

البته با این موتور جستجو نیز شما این امکان را دارید که ریز مطالب مَد نظر خویش نیز بیابید.