به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

آرشیو درد دل منتظر؛ قرار گرفته روی سایت خطابه ی غدیر

متن درد دل منتظر
مولای من؛ دل خوش نباش به ما. چشم هایمان را بسته ایم و گوش هایمان را گرفته ایم. نمی شنویم ندای هَل مِن ناصِرت را. خودت باید دست بکار شوی. بیا و بشکن شیشه های غفلت مان را. صدا به صدا نمی رسد.
28مهرماه 92کلید قلبم در دست توست. پایین بیایم و بالا بروم باز هم آخرش باید تو را داشته باشم تا از پل صراط به سلامت عبور کنم. این قفل به دست تو باز می شود. قفل قلبم را می گویم. باز کن قلبم را به رویت.
30 مهرماه 92گاهی به نگاهی دلم می رود از یادت و گاهی به نگاهت سرم را به زیر می اندازم از شرم قباحتم. نگاهت را تلنگری می گیرم به خود. ای کاش هیچ گاه چشم از من بر نداری وگرنه رسوا خواهم شد.
2 آیان ماه 92دست بردم بر کلاف زندگیم آمدم باز کنم این همه گره کور را. اما هرچه کردم باز کورتر از قبل شد. ای کاش از اول به جای من می توانم گفته بودم تو می توانی. نمی دانستم که از ابتدا عصایم را موریانه خورده بود. من پشیمانم. می خواهم بر تو تکیه کنم. می توانم؟!
4 آبان ماه 92کوچکم در مقابل بزرگیت. بسیار کوچک. اما نمی دانم چرا این قدر با تکبر مقابلت گام بر می دارم. در عجبم از این همه خود بینی و ندیدن حضور تو. چه فکر کرده ام درباره ی خویش؟! چیستم؟! هیچ. کار من تنها کنیزی توست. همین.


متن درد دل منتظر
سنگ تو را به سینه می زنم اما دلم سنگی تر از این حرف هاست که تو را بخواهد. باید صیقل دهی این دل نمک نشناس را. تورا قسم به تمام خوبی ها ای خوب من! دست روی دلم بگذار تا آرام شود.
از شرق به غرب چشمانت فرسنگ ها راه است. عجب زیارتی ست خانه ی چشمانت. این را آن ها که تو را دیده اند می گویند مولای من. وگرنه منِ چشم ناپاک را چه به دیدارت.
مُدام غر می زنیم به جانت. مدام گِله گذاری. مدام توقّع های نابجا و مدام ناسپاسی. پس این همه نعمت از کجا بر سرمان سرازیر می شود؟! غیر از نظر لطف حجت خداست برما؟! ما همیشه کوریم. دل مان هم کور شده است. قضیه این است.
باید چشمان مان را بر واقعیت ها باز کنیم. تلخ است چای حقیقت به کام مان. اما می شود با قند اقدام جدی، کام زندگی را بر خود شیرین کنیم. می آید! به ما بستگی دارد.
شانه می زنم بر موهای آشفته ی دلم بازار شام است. از هرچه بخواهی درآن پیدا می کنی. اما برای پذیرایی از تو باید ترتیبی دهم به سر و وضع دلم. خوبیت ندارد مَقدَمِ پادشاه، آشفته و بی سر و سامان باشد.


 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16