به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز
 

حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها فدک را به عنوان ارث ادّعا کردند


قبل از این‌که این خطبه‌ را ایراد کنند، رفتند و آمدند و به خلفای غاصب فرمودند: فدک مال من است؛ یک بار هم بعد از این‌که شاهد خواستند و حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها شاهد آوردند، ابوبکر سند را نوشت و تحویل داد. خلیفه‌ی دوم ‌وقتی که فهمید آمد و سند را گرفت و آب دهن انداخت و پاره کرد و دیگر حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در سخنرانی صحبت از "نِحلة" یا "مُنهة" که به معنای کادو هست، نفرمودند بلکه فرمودند: «این ارث من است.» به علت این‌که همه‌ی مسلمانان می‌دانستند فدک مالِ شخصِ پیغمبر صلی‌ الله‌ علیه‌ و آله بوده است و حالا که ایشان از دنیا رفته است و تنها وارث ایشان، حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها هستند، لذا فرمودند: ارث من است و ارث را ادّعا کردند و آیات ارث را خواندند که آن اتفاقات افتاد.


خطبه‌ِی فدک، خطبه‌ای است که در تاریخ ماندگار شده و خوش‌بختانه با این‌که در اقلیّت بوده و تمام سعی دشمنان این بوده که این را پنهان کنند اما خطبه‌ی فدک بیشتر از خطابه‌ی غدیر در تاریخ به دست شیعه و سنی رسیده و علّتش این است که شیعیان همّت فوق العاده‌ای کرده‌اند؛ شما هم یک تصمیم بگیرید برای بقا و نشر و ترویج این خطبه‌ی و همّت بیشتری بفرمایید که در خانواده‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها یشتر مطرح شود،‌ إن‌شاءالله

وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ