به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

یجُذُّ الاَصْنامَ، وَ ینْكُتُ الْهامَ، حَتّى انْهَزَمَ الْجَمْعُ وَ وَلَّوُا الدُّبُرَ، وَ حَتّى تَفَرَّى اللَّیلُ عَنْ صُبْحِهِ

"یجُذُّ" به معنی خرد کردن است و جذاب یعنی قطع شده و شکسته شده است. "الاَصْنامَ" جمع صنم به معنی بت است. "یجُذُّ الاَصْنامَ" یعنی شکننده و خُر‌د کننده‌ی بت‌ها.
وَ ینْكُتُ الْهامَ
"الْهامَ" به معنای کله و مغزِ متفکر است. "ینْكُتُ" نَکت، نکته یعنی پیغمبر اکرم صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ می‌کوبید سرهای گردن‌کشان را و به زمین می‌افکنند.
یجُذُّ الاَصْنامَ، وَ ینْكُتُ الْهامَ، حَتّى انْهَزَمَ الْجَمْعُ
بت‌ها را خُرد می‌کرد و سرهای آن بت‌ها را خُرد کرد تا این‌که جمع‌شان پراکنده شد. "انْهَزَمَ" هزم یعنی پراکنده وقتی که جمع‌شان پراکنده شود، نیروی‌شان از بین می‌رود.


وَ وَلَّوُا الدُّبُرَ
تا این‌که آن‌ها به بت‌پرستی و غیر خداپرستی پشت کردند. "وَلَّوُا الدُّبُرَ" یک اصطلاح است. "لَّوُا" به معنی پشت کردن است و معنای "الدُّبُرَه" هم یعنی پُشت یعنی آنان پشت كرده از صحنه بیرون رفتند.
وَ حَتّى تَفَرَّى اللَّیلُ عَنْ صُبْحِهِ
تا آن‌جا که به قول حضرت زهرا عَلَیهِاالسَّلَامُ، پیغمبر اکرم صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَیهِ‌وَآلِهِ آن‌قدر فعالیّت کردند که شب شکافت و سپیده‌ی صبح رُخ بنمود. یعنی شب کنار رفت و صبحی روشن شد که منظور از صبح، اسلام و خدا پرستی و حقیّقت است. منظور ایشان از صبح این است که مردم در شرک و بت‌پرستی بودند، دیگر بت‌پرستی از بین رفت و آن‌ها روشن شدند.
 
وَالْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ