«وَ عِندَها سَیَفرُغَ ﴿ لَکُم أیُّها الثَّقَلانِ ﴾(1) مَن یَفرُغُ وَ ﴿ یُرسَلُ عَلَیکُما شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَ نُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴾(2) »


«و البتّه به زودی ( به کار شما، جن و انس ) خواهد پرداخت. آن که می پردازد - عذاب خواهد کرد - و ( شعله های آتش و مس گداخته بر سر شما ریخته خواهد شد و در آن هنگام هرگز یاری نمی شوید ).»
﴿ یُرسَلُ عَلَیکُما شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَ نُحَاسٌ ﴾: شعله‌هایی از آتش و از مس گداخته بر شما ریخته خواهد شد. ﴿ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴾: و در آن صورت کسی را به یاری نمی‌توانید بطلبید. وقتی خطّ امامت به ملک و اغتصاب تبدیل شد، این آیه‌ی کریمه‌ی قرآن تحقق پیدا می‌کند: ﴿ سَنَفْرُغُ لَکُمْ أَیهَ الثَّقَلانِ ﴾(3): ای ثقلان - جنّ و انس - بر شما فرومی‌ریزیم. در قرآن که مس گداخته آمده، به دلیل سوزانندگی بسیار زیادش است.
تهدید پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله به کسانی است که امامت را به پادشاهی و اغتصاب تبدیل کردند. این‌ها کسانی هستند که این عذاب مخصوص برایشان فرو ریخته می‌شود. «فَلَا تَنتَصِرَانِ»: هرگز یاری نمی‌شوید و هرکسی را به یاری بطلبید، برای شما کمکی نخواهند بود.


والسّلام عليكم و رحمة الله و بركاتُهمنابع:

1) الرّحمان (55): 31.
2) الرّحمان (55): 35.
3) الرّحمان (55): 31.