به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

اسحاق بن موسی بن جعفر علیهما السلام


اسحاق بن موسی بن جعفر علیهما السلام یکی از فرزندان امام هفتم شیعیان بود. نام مادرش ام ولد معروف به ام احمد بود. ام ولد مادر احمد بن موسی برادر امام رضا علیه السلام و معروف به شاهچراغ است. اسحاق بن موسی از احمد بن موسی کوچکتر بود. هنگامی که مامون عباسی با هدف عوام فریبی، امام رضا علیه السلام را به ولایتعهدی خود انتخاب کرد ایشان و اهل بیت امام را در کنترل دقیق خود داشت. برای کنترل بیشتر ازدواج‌هایی را بین نزدیکان خود و نزدیکان امام رضا علیه السلام تحمیل می‌کرد. اسحاق بن موسی که یکی از نزدیکان امام رضا علیه السلام بود از آن جمله افراد بود. مامون دختر عموی خود یعنی دختر اسحاق بن جعفر عباسی را به عقد اسحاق بن موسی در آورد (الارشاد – شیخ مفید – جلد دوم).


هنگام سفر امام رضا علیه السلام به بهانه‌ی ولایت عهدی به سوی مرو اسحاق بن موسی نیز همراه کاروان امام شد و همواره چون محافظی وفادار از جان برادر حمایت می‌کرد. تا هنگامی که به مرو رسیدند اسحاق بن موسی یک لحظه از برادر دور نشد. پس از رسیدن امام به کاخ مامون، مامون منصب امیر الحجاجی که قبل از مامون از شئون خلیفه بود را به امام رضا علیه السلام پیشنهاد داد. امام نپذیرفتند. پس مامون این پیشنهاد را به برادر و یار نزدیک امام، اسحاق بن موسی علیه السلام داد تا به این طریق اسحاق بن موسی را از امام دور کند (مقاتل الطالبین – ابوالفرج اصفهانی – صفحه ۴۵۶).
اسحاق به ناچار پذیرفت و راهی مکه شد ولی عشق به برادر باعث شد هنگامی که حضرت معصومه علیها السلام قصد ملاقات با امام رضا علیه السلام را کرد با کاروان ایشان راهی شود. در این سفر ۲۲ نفر از برادران و برادرزادگان ایشان را همراهی می‌کردند.
هنگامی که کاروان به شهر ساوه رسید به دستور عمال مامون عباسی به کاروان ایشان حمله کردند و بسیاری از ایشان را به شهادت رساندند. در شهر ساوه بقعه‌ای به نام اسحاق بن موسی بن جعفر علیها السلام موجود است که امروزه زیارتگاه مشتاقان می‌باشد (نزهه القلوب – مستوفی – صفحه ۶۳).