به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

سندی بن شاهک

سندی بن شاهک مسلمان زاده نبود و از قوم یهود بود و در شهر بغداد زندگی می کرد و به بی رحمی و سنگ‌دلی شهرت داشت. هارون الرشید او را به عنوان رئیس پلیس بغداد انتخاب کرده بود. هنگامی که هارون الرشید یکی از بزرگان شیعه به نام محمد بن ابی عمیر را به جرم دوستی اهل‌بیت علیهم‌السلام اسیر و محاکمه کرد دستور داد که سندی بن شاهک 120 ضربه بر بدن او تازیانه بزند و سندی نیز این کار را با بی رحمی تمام انجام داد .
در جریان قتل جعفر برمکی، سندی بن شاهک مامور شد تا به طور مخفیانه خانه های برامکه در بغداد را محاصره کنند تا مانع رساندن کمک به جعفر شوند. در همان شب جعفر برمکی بکشته شد.
امام موسی کاظم علیه السلام در دوران حکومت هارون الرشید به سختی تحت نظر بودند و بیشتر سال های عمر خود را در زندان به سر می بردند. رفتار امام علیه السلام در زندان به شکلی بود که تمامی زندان‌بان های امام پس از مدتی شیفته ی سجایای اخلاقی حضرت می شدند و در نتیجه فشارهایشان را بر ایشان کم می کردند . هارون الرشید بارها مجبور شد زندان و زندان بان های امام موسی کاظم علیه السلام را عوض کند .


سرانجام به پیشنهاد یحیی بن خالد برمکی، امام موسی کاظم علیه السلام را به  بی‌رحم‌ترین زندان‌بانان یعنی سندی بن شاهک سپردند. سندی از تمامی ارزش های اخلاقی به دور بود و از شیعیان، کینه ای بیمارگونه داشت. در زندان با امام برخوردی سخت گیرانه و خشونت بار داشت. سندی لحظه ای به امام موسی کاظم علیه السلام اجازه ی آسایش نمی داد و حتی در هنگام خوردن و آشامیدن مزاحم ایشان می شد.
هارون الرشید که از امام موسی کاظم علیه السلام حتی در بند و اسارت هراس داشت به تحریک یحیی بن خالد برمکی تصمیم به قتل امام گرفت و این ماموریت را بر عهده ی سندی بن شاهک نهاد. سندی تعدادی خرمای مسموم را به نزد امام برد و امام را برای خوردن آن‌ها تنها گذاشت. وقتی که بازمی‌گشت مشاهده کرد که امام موسی کاظم علیه السلام تنها چند عدد از خرماها را خورده اند، پس برای خوردن بیشتر به امام اصرار کرد . حضرت در جواب اصرار سندی فرمودند که در آن چه خوردم مطلب تو انجام می شود.
امام موسی کاظم علیه السلام دو روز در حالت بیماری و ناراحتی در زندان به عبادت مشغول بودند تا در روز سوم بر اثر تاثیر سم در بدن به شهادت رسیدند.
سندی، پیکر مقدس امام علیه السلام را در پارچه ای پیچید و بر پل بغداد به مردم نشان می داد و از ایشان امضا می گرفت که بر پیکر امام زخم کشنده ای نیست تا شهادت امام را به صورت مرگی عادی جا بزند.(1)
در روایات آمده که اسب سندی همان روز بر روی پل بغداد رم کرد و او را در آب انداخت و باعث هلاکت او شد.(2) ولی آن چه جالب است خانواده ی سندی بن شاهک هستند. از آن جایی که زندان امام موسی کاظم علیه السلام در منزل شاهک بود اهل منزل او در جریان رفتار پدرشان با امام موسی کاظم علیه‌السلام قرار می گرفتند. ایشان صبر و بردباری و خضوع امام را در برابر ظلم پدرشان مشاهده می کردند و این گونه کم کم شیفته ی امام موسی کاظم علیه‌السلام شدند. گفته می شود تمامی ایشان بعد از شهادت امام موسی کاظم علیه السلام مذهب شیعه را پذیرفتند تا جایی که یکی از نوادگان سندی به نام ابو الفتح محمود بن محمّد بن حسین بن سندی بن شاهک رملی مشهور به کشاجم السندی بعد ها از بزرگان و عالمان تشیع شد.(1)طبرسی- زندگانی معصومین علیهم السلام
(2)شیخ قمی- منتهی الامال / شیخ مفید