مقدمه
 

به نام مهدی آفرین


به یاد مهدی فاطمه سلام الله علیها


از دیرباز دیده‌ها چشم به راه اوست و دل‌ها برایش می‌تپد. کتاب‌های آسمانی او را معرفی کرده و هر نبشته¬ی مقدسی بر او بشارت داده است. مردمان هماره در خوشی‌ها و تنگنا‌های زمان او را در جان‌ خویش یافته‌ و در ستم‌ها و بی‌عدالتی‌ها چشم امید به او دوخته‌اند. در نادانی‌ها دانش او را یاد کرده‌اند و در بی‌سامانی‌ها، سامان حکومت او را به حسرت نشسته‌اند. نامهربانی‌ها را با مهر او درهم ‌شکسته و در ناداری‌ها، عطای او را آرزو کرده‌اند.
تمامی ملّت‌ها، در واژگان گوناگون خود، از او سخن‌‌رانده‌اند. آخرین سفیر خلقت، پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، از آغاز تا پایان رسالت، در جای جای عمر با برکت خویش، زمام‌داری‌اش را به ترسیم کشانیده‌اند، امّت خویش را با او آشنا کرده و در تفسیر و تأویل کتاب خدا، با صدها نکته از او یاد کرده‌اند.
هفتاد روز به پایان عمر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله باقی بود. ایشان در آخرین پیام عمومیِ خود، در برابر ‌بیش از صد و بیست هزار زائر خانه‌ی خدا،  یک بار دیگر گفته های خویش را تکرار کرده و به خلاصه کشیدند و تمامی آرمان‌های خود را در جمله‌هایی محکم و استوار، مردمان را بیان فرمودند.
آخرین رسول الهی صلی الله علیه و آله در کنار برکه‌‌ی خم حدود سه ساعت هم‌دوش وصی‌اش، امیر ایمانیان علی علیه السلام، آیین جاودانه‌اش را بنیان نهادند و سنّت و روش پس از خویش را تا رستاخیز به مقابل دیدگان خلق آویختند.
پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله پرده از آراستگی‌های فرزند ابوطالب علیه السلام و خاندان مطهرش صلوات الله علیه اجمعین برکشیده و آخرین ذخیره‌ی الهی «القائم المهدی» عجل الله تعالی فرجه را از نسل خویش دانسته و به مردمان اعلام فرمودند.  ایشان در بخشی از این پیام آسمانی، پایه‌های حکومت جای‌نشین دوازدهم عجل الله تعالی فرجه را به دقّت بیان فرموده و هم‌چنین سی و دو ویژگی علمی، اخلاقی، حکومتی و وظایف آن حضرت عجل الله تعالی فرجه را ارائه نمودند.