به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


الگو خواهی مطابق با فطرت انسان


یکی از مسایل فطری در انسان فطری این‌ است که همیشه به دنبال یک الگو می‌گردد و خداوند با علم به وجود چنین احساس فطری، اول امام را خلق نموده و بعد انسانهای دیگر را خلق کرده است. بشر، فرشتگان و جنیّان دنبال این هستند که خدا را چگونه عبادت کنند لذا دنبال الگو برای عبادت هستند. خدا قبل از اینکه موجودات را خلق کند اول الگو را آفریده است.
از شاهکارهای
 خطبه ی فدک اشاره به این مسئله است که گفته شده اخْتَارَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْتَبِلَهُ، وَ اصْطَفَاهُ قَبْلَ أَنْ يَبْتَعَثَهُ‏، وَ سَمَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَنْجِبه  . و گواهى مى‌دهم كه پدرم «محمّد صلى‌الله‏ عليه ‏و‏آله» بنده و فرستاده‌ى اوست. همو كه پيش از آفرينش، او را برگزيد و قبل از بعثت، گزينش كرد و پيش از انتخاب، او را نام نهاد.
یکی از معانی امام، مِسطَر است یعنی وسیله سنجش و ایجاد سطر و به خاطر همین است که خدا بر حجت خود اسم امام و خلیفه گذاشته است. . خدا نمونه برتر آفریده است.
امام نمونه‌ی برتر است. زندگی، جهات مختلفی دارد که دین به آن‌ها می‌پردازد. گفتیم که دین اسمش عالم تشریع است. رونمای هستی که اسمش عالم تکوین است و هر دو به صورت هرم هستند که راس هرم خداست و توحید.
در آفرینش اعتقاد ما به گونه ایست که توحید در دین و بعد، نبوت و امامت و پائین تر در قاعده احکام و اخلاق قراردارد. خود وجود امام هم هرمی است که امام در راس آن است و اصل این هرم، تبعیت، تقلید و پیروی است. هر قدر مردم عقل‌گرا باشند این مسئله را رد نمی‌کنند که انسان نیاز به الگو دارد لذا در تمام دنیا و در تمام سطوح ما الگو داریم.