همکاری در طرح ختم ۱۱۰ هزار خطابه

اگر شما مدیر سایت و یا وبلاگی هستید می‌توانید در طرح ختم ۱۱۰ هزار خطابه با ما همکاری نمایید. برای این منظور تنها کافی است بنرهای تبلیغاتی و بروشورهای معرفی طرح ختم ۱۱۰ هزار خطابه‌ی غدیر را در سایت خود به نمایش بگذارید.

شما می‌توانید برای دریافت بنرها و بروشور معرفی این طرح از لینک زیر جهت دانلود استفاده نمایید. 
 
{هم‌چنین می‌توانید از آدرس زیر جهت لینک کردن بنرها استفاده نمایید}

http://www.khetabeghadir.com/Khetabe-Ghadir/Khatme-Khetabe.aspx?lang=Fa