به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


با عرض سلام خدمت  شما حافظین ارجمند
اسامی نفراتی که در مراحل مختلف مسابقات حفظ خطابه‌ی فدک موفق به کسب امتیاز لازم شده‌اند در جدول زیر به تفکیک دوره‌های‌ مختلف برگزاری آزمون، قابل دسترسی می‌باشد.


دوره‌ی اول؛ خرداد سال 96

 • tick اسامی نفرات برتر مرحله‌ی پیش‌نیاز این دوره
 • tickاسامی نفرات برتر مرحله‌ی مقدماتی این دوره
 • tickاسامی نفرات برتر و حافظین کُل در این دوره
دوره‌ی دوم؛ شهریور سال 96

 • tickاسامی نفرات برتر مرحله‌ی پیش‌نیاز این دوره
 • tickاسامی نفرات برتر مرحله‌ی مقدماتی این دوره
 • tickاسامی نفرات برتر و حافظین کُل در این دوره
دوره‌ی سوم؛ آذر سال96

 • tickاسامی نفرات برتر مرحله‌ی پیش‌نیاز این دوره
 • tickاسامی نفرات برتر مرحله‌ی مقدماتی این دوره
 • tickاسامی نفرات برتر و حافظین کُل در این دوره
دوره‌ی چهارم؛

 • tickاسامی نفرات برتر مرحله‌ی پیش‌نیاز این دوره
 • tickاسامی نفرات برتر مرحله‌ی مقدماتی این دوره
 • tickاسامی نفرات برتر و حافظین کُل در این دوره