مهلت شرکت در مسابقه
 
مهلت شرکت در مسابقه از 1 آبان ماه تا 13 آبان ماه مصادف با عید سعید غدیر می باشد.
 
 
 

 
آیین نامه ی مسابقات  1831  
 

1.اشعار در هر قالب شعری که سروده شود مورد قبول است.

2.موضوع اشعار: اولویّت موضوع با واقعه ی غدیر است؛ لکن اشعار دیگر در مورد زندگانی حضرت أمیرالمؤمنین علیه السّلام  هم از دوستان پذیرفته می شود.

3.در صورتی که دوستان از شعر سایر شعرای نامی در شعرشان تضمین می نمایند، نام شاعر اصلی را (جهت حفظ حقوق معنوی وی) قید بفرمایند.