به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 

« اسامی برندگان نهایی »

 

آقایان خانم ها

شماره

نام و نام خانوادگی

013

آقای فرید بِکران

025

آقای مهدی شیرمحمد

183

آقای مهدی احد زاده

185

آقای خداداد

313

آقای ذوالفعلی

110

آقای محمد صالح مصلح حیدرزاده

150

آقای امیر حسین حاج نصر الله

256

آقای امیر نیکوخواه

003

آقای پور مطهری

333

آقای شهریار لعل فام

 

شماره

نام و نام خانوادگی

701

خانم اسماعیلی

646

خانم فخار

705

خانم حدادی

895

خانم خسروی

900

خانم فضل آذر

980

خانم ایمانی

832

خانم  سادات حیات شاهی

801

خانم حسن پور

699

خانم عبادی

923

خانم کمام

 
 
کاربرانی که جزو برندگان قرعه کشی سایت خطابه ی غدیرهستند بایستی تا تاریخ سه شنبه 27/04/1391 مشخصات خود را به  آدرس mosabeghat@khetabeghadir.com ارسال نمایند در غیر این صورت شماره ی بعدی در لیست برندگان قرار خواهد گرفت.
 
نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
آدرس ایمیل: