آیا می دانید . . .  
  آیا می دانید پنج چیز که اگر آن را بجویید مانند آن را پیدا نخواهید کرد، چیست؟

حضرت على علیه السلام روایت كرد كه: پنج چیز است كه آن را بجوئید، مانند آن را پیدا نخواهید كرد.

1-بنده خدا جز از گناه خود از چیزى نترسد.
2-انسان جز به پروردگار خود امیدوار نباشد.
3-هر گاه از او چیزى پرسیدند كه نمى‏داند، از اینكه بگوید، خدا و پیامبرش داناترند شرم نكند.
4-كسى كه نمى‏داند از آموختن شرم نداشته باشد.
5-شكیبایى نسبت به ایمان مانند سر نسبت به بدن است، و كسى كه بردبارى ندارد ایمان ندارد.

صحیفة الإمام الرضا علیه السلام / ترجمه حجازى، ص: 104