به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز
 

در جستجوى اسرار فدك

نخستين سؤالى كه مسئله‏ ى «فدك» در ذهن ها ايجاد مى ‏كند آن است كه چرا «غصب فدك» در ميان غصب هايى كه از حقوق اهل‏ بيت عليهم ‏السلام شده شاخص است و اهميت آن در كدام نقطه نهفته است؟ چرا اميرالمؤمنين و حضرت زهرا عليهماالسلام اين اندازه بر سر آن پافشارى كردند؟ چرا ائمه ‏ى معصومين عليهم ‏السلام در فرصت هاى مناسب آنرا نزد مردم مطرح مى‏ كردند و نام آنرا زنده نگاه مى‏ داشتند؟
شخص اميرالمؤمنين عليه ‏السلام پس از شهادت حضرت زهرا عليهاالسلام بارها مسئله ‏ى فدك را مطرح فرموده، و امام باقر و امام صادق و امام كاظم و امام رضا عليهم‏ السلام در چندين مجلس آنرا مطرح كردند. زينب كبرى عليهاالسلام در سن كودكى خطبه ‏ى مادر را حفظ كرد و آنرا به نسل هاى بعد از خود منتقل ساخت.
همچنين برخى اصحاب پيامبر صلى الله عليه و آله و نيز علماى شيعه در 14 قرن چراغ آن را روشن نگاه داشتند. چرا دشمنان نيز در طول تاريخ در صدد خاموش كردن اين منار هدايت بوده ‏اند و به صور مختلف به مقابله با آن برخاسته ‏اند؟ اين سؤال انگيزه ‏اى است كه اين بخش كتاب را به خود اختصاص داده است.