به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز
 

اثبات ضديت غاصبين با دين خدا

فدك سبب خوبى شد براى معرفى باطن و خميره‌‏ى اصلى غاصبين تا پايه‌‏ى كار بر همه روشن باشد. هدف اصلى غاصب، محو اثر دين و طبعاً محو حافظين دين از صفحه‌ى اجتماع، و محو آثار و يادگارهاى يادآور دين و پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله بود تا راه براى بازگشت سريع به جاهليت باز باشد.
وقتى مدافع دين نبود و آن‌گاه كه دين در اجتماع كم رنگ شد و آن‌چه يادآور و احيا كننده‏‌ى دين در اذهان است از انظار مردم پاك شد، به راحتى مى‌‏توان مردم را به جاهليت سوق داد و بدعت‌ها را به جاى خالى دين جايگزين كرد. بدعت‌ها چيزى جز همان مبانى جاهلى و اخلاق جاهليت نيستند.
در مسئله‏‌ى فدك كه در ظاهر به عنوان غصب يك ملك شخصى بروز كرده بود، اميرالمؤمنين و حضرت زهراعليهماالسلام سعى وافرى نمودند تا اين حقيقت را به مردم برسانند كه در سايه‏‌ى اين مسئله ضربه‌هاى سهمگينى بر پيكر دين وارد مى‏ شود و اين مقدمه‌اى براى گام‌هاى بعدى خواهد بود.