به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز
 

فدک کجاست؟

«فدك» سرزمينى آباد در سراشيبى خيبر با چشمه‌‏اى پر آب و منطقه‏‌ى وسيع كشاورزى و قلعه‌‏اى مهم بود و نخلستان‌هايش از خيبر بيشتر بود.
ساكنان آن عده‌اى از يهود بودند كه با اهل خيبر در ارتباط بودند و رئيس آنان در روز فتح آن‌جا مردى بنام يوشع بن نون بود.
نام اين سرزمين هم به اسم «فدك بن هام» اول كسى است كه در آن‌جا سكونت يافته است. اين باغ‌ها در شمال مدينه واقع شده بود و هم اكنون نيز باقى است و فاصله‏‌ى آن تا مدينه حدود صد كيلومتر است.


فتح فدك بدست پيامبر و اميرالمؤمنين علیهماالسلام، عنوان مقاله‌ی بعدی می‌باشد.