به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز
 

فقرا مصرف كنندگان درآمد فدك

حضرت زهرا عليهاالسلام در سرزمين فدك نماينده‏‌اى قرار داد و كارمندانى را تحت فرمانش سپرد، كه پس از محاسبات لازم و پرداخت مخارج، خالص سود ساليانه را خدمت حضرت زهرا عليهاالسلام تقديم مى‏‌نمود. درآمد فدك را ساليانه از هفتاد هزار سكه‏‌ى طلا تا صد و بيست هزار سكه نوشته‌‏اند.
هر ساله حضرت به اندازه‏‌ى قوت خود بر مى‌داشت و بقيه را بين فقرا تقسيم مى‏‌كرد و تا هنگام رحلت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله اين شيوه ادامه داشت، و چشمان بسيارى از نيازمندان منتظر سر رسيدن درآمد فدك بود تا از بخشش فاطمه عليهاالسلام زندگى خود را سامانى بخشند.
ده روز پس از رحلت پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله، مأموران ابوبكر به دستور خاص او به فدك رفتند و نماينده‌ى حضرت زهرا عليهاالسلام را از آن‌جا اخراج كردند و ملك آن را غصب نمودند و درآمد آن را بطور كامل براى مخارج حكومت غاصبانه‏‌ى خود صرف كردند، و كوچك‌ترين توجهى به سابقه‏‌ى مفصل امر الهى و عمل پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله در مورد فدك و سندى كه تنظيم شده بود و شاهدانى كه گواهى دادند و آن‌چه پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله در حضور مردم فرموده بود نكردند.غصب فدک و نتایج آن، عنوان مقاله‌ی بعدی می‌باشد.