به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز

ضربه‏‌ى مؤثر نصرت طلبى خاندان وحى


واقعاً كار بجائى رسيده باشد كه سيدة النساء عليهاالسلام به همراه جانشين حقيقى پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله و دو آقاى اهل بهشت به نمايندگى از ذات اقدس الهى و پيامبر گرامى صلى‌الله‌عليه‌وآله، بر در خانه‌هاى ياران سابق پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله بيايند و از آنان بخواهند كه دين خدا را يارى كنند؟ آيا چه جوابى براى اين منظره آماده كرده بودند؟ اين اقدام از سوى خاندان وحى هم عجيب بود، ولى مسئله بر سر منافع شخصى نبود، بلكه از اين طريق مسئله‏‌ى اتمام حجت بر تمام خلق مطرح بود و بايد هر نقطه‌‏ى مبهمى در اين قضايا رفع مى‌‏شد. با اين اقدام بر همگان روشن شد كه واقعاً مردم طرفدار غاصب بودند و گرايش اعتقادى اكثريت بدان سو بود. اينك كه باطن‌ها آشكار شد حقيقت نيز روشن مى‏ شود و آن‌چه ناگفتنى است عيان مى‏‌گردد.

چگونگى برنامه‏‌ى كمك خواهى

اميرالمؤمنين عليه‏‌السلام حضرت زهرا عليهاالسلام را به همراه امام حسن و امام حسين عليهماالسلام تا چهل روز، هر روز سوار بر مركبى مى‌‏نمود و به در خانه‏‌ى مهاجرين و انصار مى‌‏برد. حضرت زهرا عليهاالسلام به آنان مى‌‏فرمود: «اى مهاجرين و انصار! خدا را و دختر پيامبرتان را يارى كنيد. شما روزى كه با پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله بيعت كرديد بر سر اين بيعت كرديد كه از او و فرزندانش حمايت كنيد و از آن‌ها منع كنيد آن‌چه از خود و فرزندان‌تان منع مى‌‏كنيد. بياييد و به بيعت خود نسبت به پيامبر وفا كنيد». ولى احدى به حضرت جواب مثبت نداد.


برخورد خاص حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها با معاذ بن جبل، عنوان مقاله‌ بعدی است.