به نام خداوند همه مِهر مِهروَرز
 

محكوميت غاصبين و مردم به حكم فاطمه سلام‌الله‌علیها

برنامه طورى تنظيم شده بود كه هيچ‌كس را از آن‌چه قاضى مى‏‌خواست فرارى نبود. اين مردم و آن غاصب كه هرگز با دعوت حضور نمى‌يافتند اكنون با پاى خود حضور يافته بودند. اگر مهر سكوت بر لب مى‏‌زدند خود را محكوم مى‏‌ديدند چرا كه فاطمه عليهاالسلام سخن خود را مى‏‌گفت، و اگر سخن مى‏‌گفتند حرفى براى گفتن نداشتند و بيش از پيش باطن بى‏‌محتواى عمل‌شان معلوم مى‌شد و آن‌چه مردم خبر نداشتند برملا مى‏‌گشت.
مردم نيز كه خود را محكوم حكم فاطمه عليهاالسلام مى‌‏ديدند اين ضرر و خسارت را به پاى ابوبكر و عمر مى‏‌گذاشتند و با نگاه‌هاى پر معنى آنان را زير نظر داشتند. سخنان فاطمه عليهاالسلام هم آن‌قدر بالا و متين بود كه مردم در مواردى حتى از فهم معانى آن عاجز بودند.
سخنانى كه اينك پس از چهارده قرن شرح‌ها و تفسيرهاى مفصل بر آن نوشته شده است.

محكوميت غاصبين و مردم به حكم فاطمه عليهاالسلام

برنامه طورى تنظيم شده بود كه هيچ‌كس را از آن‌چه قاضى مى‏‌خواست فرارى نبود. اين مردم و آن غاصب كه هرگز با دعوت حضور نمى‌‏يافتند اكنون با پاى خود حضور يافته بودند. اگر مهر سكوت بر لب مى‏‌زدند خود را محكوم مى‌‏ديدند چرا كه فاطمه عليهاالسلام سخن خود را مى‌‏گفت، و اگر سخن مى‏‌گفتند حرفى براى گفتن نداشتند و بيش از پيش باطن بى‏‌محتواى عملشان معلوم مى‌‏شد و آن‌چه مردم خبر نداشتند برملا مى‌‏گشت.
مردم نيز كه خود را محكوم حكم فاطمه عليهاالسلام مى‏‌ديدند اين ضرر و خسارت را به پاى ابوبكر و عمر مى‌‏گذاشتند و با نگاه‌هاى پر معنى آنان را زير نظر داشتند. سخنان فاطمه عليهاالسلام هم آن‌قدر بالا و متين بود كه مردم در مواردى حتى از فهم معانى آن عاجز بودند. سخنانى كه اينك پس از چهارده قرن شرح‌ها و تفسيرهاى مفصل بر آن نوشته شده است.سخنان حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها برای زنان عیادت کننده، عنوان مقاله‌ بعدی است.