به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز


مخاطبان خطابه‌ی حضرت زهرا سلام‌اللّه‌علیها


خطابه‌‏ى حضرت زهرا عليهاالسلام در پى غصب فدك كه در مسجد پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله ايراد فرمودند، مخاطبان متفاوتى در طول زمان داشته و دارد. بوضوح مى‌‏توان دريافت كه اكثر حاضران در مسجد و پيروان‌شان- كه در فكر و نقشه‏‌ى ديگرى بودند - هرگز عمق سخنان آن‌حضرت را درنيافتند و نمى‏‌توانستند بيابند، چرا كه سخنانى سرچشمه گرفته از منبع وحى در حد فهم هر بى سر و پا نيست. فاطمه عليهاالسلام سيده‏‌ى زنان جهان، در عمر خود يك‌بار خطابه ايراد نموده و مخاطب او تمامى نسل‌هاى آينده‌‏اند. در روزهايى كه چندين حق يك‌باره زير پا مى‌‏رفت و مردم هم به راحتى مى‌‏پذيرفتند، عصمت پروردگار بپاخاست تا طنين سخنانش قرن‌ها را فرا گيرد و انسان‌هاى طالب حقيقت را در هر كجاى جهان راهنما باشد و روشن‌گري‌هاى او هرگز فراموش نشود.
در تاريخ اسلام خطابه‌‏ى «غدير» مهمترين فراز است، و اين «غدير دوم» و مفسر خطابه‌‏ى غدير است. آن‌گاه كه دشمنان پيامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله كاملاً خود را معرفى كرده بودند انطباق گفته‌‏هاى آن‌ حضرت در غدير بر آنان ضرورت داشت.خطابه‏‌ى فدك، محاكمه‌‏ى اجبارى غاصبين عنوان مقاله‌ی بعدی می‌باشد.