به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز
 
 

با بهره‌گیری از این player ضمن امکان پخش آنلاین هر جلسه از سخنرانی،‌ می‌توانید در صورت تمایل فایل هر جلسه را نیز دانلود نمایید.
به همین منظور ابتدا باید روی عنوان مورد نظر کلیک راست نموده و گزینه‌ save link as را بزنید.

 

 

0:00:00
0:00:00

سي‌وسه جلسه در مبحث امام حسين‌عليه‌السلام

 1. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 01
 2. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 02
 3. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 03
 4. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 04
 5. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 05
 6. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 06
 7. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 07
 8. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 08
 9. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 09
 10. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 10
 11. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 11
 12. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 12
 13. شکوه امام حسین علیه‌السلام جلسه شماره 13
 14. شعائر حسینی جلسه شماره 01
 15. شعائر حسینی جلسه شماره 02
 16. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 01
 17. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 02
 18. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 03
 19. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 04
 20. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 05
 21. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 06
 22. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 07
 23. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 08
 24. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 09
 25. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 10
 26. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 11
 27. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 12
 28. مبحث امام حسین علیه‌السلام در قرآن جلسه شماره 13
 29. تاسوعا و عاشوراي حسيني جلسه شماره 01
 30. تاسوعا و عاشوراي حسيني جلسه شماره 02
 31. تاسوعا و عاشوراي حسيني جلسه شماره 03
 32. تاسوعا و عاشوراي حسيني جلسه شماره 04
 33. تاسوعا و عاشوراي حسيني جلسه شماره 05