به نام خداوند همه مِهر مِهر وَرز

شما مخاطب گرامي در اين‌ بخش مي‌توانيد به فايل صوتي درس‌ گفتارهايي که در زير چتر معارف خطابه‌ي غدير بيان شده است، به صورت دسته بندي دسترسي پيدا نماييد.