متاسفانه هیچ‌کدام از شرکت‌ کنندگان موفق به کسب امتیاز لازم نشدند.