کلام معصوم علیه السلام
مَنِ اقتَصَدَ وَقَنَعَ بَقِیَت عَلَیهِ النِّعمَةُ ومَن بَذَّرَ وأسرَفَ زالَت عَنهُ النِّعمَةُ
هرکه میانه ‏روى کند و قناعت ورزد، نعمت بر او بپاید و هر که بى ‏جا مصرف نماید و زیاده‏روى کند، نعمتش زوال یابد.
به نقل از کتاب تحف ‏العقول، صفحه 403
 
درد دل منتظر
ﻋﺎﺷﻖ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ ﺧﻄﺎ ﻧﺒﺎید ﺑﮑﻨﯽ
****ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺟﻔﺎ ﻧﺒﺎید ﺑﮑﻨﯽ

ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﺪﯼ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﻩ ﻣﻬﺪﯼ ****
 ﺟﺰ ﺑَهر ﻓﺮﺝ ﺩﻋﺎ ﻧﺒاید ﺑﮑﻨﯽموقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان موقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان