کلام معصوم علیه السلام
اَلعاقِلُ یَعتَمِدُ عَلی عَمَلِهِ اَلجاهِلُ یَعتَمِدُ عَلی أمَلِهِ
خردمند به کار خود تکیه می کند اما نادان به آرزوی خویش تکیه می کند.
به نقل از کتاب غررالحکم حدیث 2781
 
درد دل منتظر
گاهی می اندیشم که نکند فراموشم کنی اما زود افکارم را پس می گیرم. چرا که خود فرموده ای؛ إنّا غَیرُ مُهمِلینَ لِمُراعاتِکُم وَ لا ناسینَ لِذِکرِکُم. که ما در رسیدگی به شما کوتاه نمی کنیم و یاد شما را از خاطر نمی بریم.


موقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان موقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان