نوحه ی این شب ها...
                     
 
کلام معصوم علیه السلام
لا یَجتمِعُ الشُحُّ و الإیمانِ فی قلبِ عبدٍ أبداً 
رسول خدا صلی الله علیه و آله: حرص و ایمان  هر دو با هم در قلب بنده جمع نمی شوند.
به نقل از کتاب خصال، جلد1،صفحه76،حدیث118
 
درد دل منتظر
می خوریم و می آشامیم و اسراف می کنیم و باز اسراف می کنیم. نمک خوردن و نمکدان شکستن که می گویند، حکایت ماست. با وجدان قضاوت کنیم. آیا رواست که دربرابر این خالقِ مهربان با این همه نعمت ناشکری کنیم؟!


موقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان موقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان