روز شمار غدیر


 


تبلیغ در تشرف به حج
                     
 
کلام معصوم علیه السلام
 دخلَ عبدٌ الجنّةَ بغُصنٍ من شوکٍ کان علی طریق المسلمین فأماطَه عنه    
رسول خدا صلی الله علیه و آله: بنده ای وارد بهشت شد به خاطر شاخه ای از خار که در راه مسلمانان بود و او آن را برداشت.
به نقل از کتاب خصال، جلد1، صفحه32، حدیث111
 
درد دل منتظر
این روزها چقدر در و دیوار شهر غم گرفته و تارست؛ 
می دانم که سزای غفلت از تو تاریکی ست...!موقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان موقعیت های جغرافیایی بازدید کنندگان